Watch New Gods: Nezha Reborn Full Movie Streaming

  Free Download New Gods: Nezha Reborn 720p 6,6 Mb/s
  HD - New Gods: Nezha Reborn HD 4,1 Mb/s
  New Gods: Nezha Reborn Full Full HD 7,9 Mb/s
New Gods: Nezha Reborn
8.3
227 users

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true hero.

Title:New Gods: Nezha Reborn
Release:Feb 06, 2021
Runtime:1h 56m
Genre:Animation, Action, Fantasy
Stars:Yang Tianxiang, Zhang He, Xuan Xiaoming, Li Shimeng, Keer Zhu, Zhenhe Ling, Ruoban Liu, Zhang Yaohan, Guo Haoran, Zengzhi Gao, Dashiell McGaha-Schletter, Jonny Siew, Zhe Zhang

Video Trailer

12,633 Users Online